21พฤศจิกายน57นายประดับ สุริยะผู้บริหาร วมค.บางระกำเรดิโอร่วมกับอบต.ท่านางงาม
จัดโครงการอุ่นใจพี่ให้น้อง ณ. ร.ร.บ้านบางแก้วโดยเลี้ยงอาหารกลางวันเด็กนร.
-------------------------------
23 ธันวาคม 57นายประดับ สุริยะผู้บริหาร วมค.บางระกำเรดิโอร่วมกับ รพ.สต.บ้านหางไหลจัดอบรมผู้ประกาศหอกระจายข่าวขอตำบลมะต้อง 30หอกระจายข่าว
-----------------------------
24 ธ.ค. 57มอบสื่อรณรงค์เหล้า-บุหรี่ที่ศาลากลางจังหัวดพิษณุโลก
26 ธ.ค. 57มอบสื่อรณรงค์เหล้า - บุหรี่ให้กับสาธารณสุข อ.บางระกำ สถานีตำรวจ ภูธรบางรำ รพ.บางระกำและไปรษณีษ์บางระกำ