กิจกรรมบวชพระ

 2ธ.ค 2554 วมค3.ร่วมเป็นเจ้าภาพอุปสมบทเฉลิมพระเกียรติ 85 พรรษา

พระเจ้าอยู่หัว วัดจุฬามณี จ.พิษณุโลก