กองทัพภาคที่3

tp3
99

               http://rcp1.plathong.net:8130